ezmine -i mütekaddime


ezmine -i mütekaddime
[ ﻪﻡﺪﻘﺘﻡ ءﻪﻨﻡزا ]
eski çağlar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.